DigitAll 4 Migrants.

Bridging the Gap in Digital skills for migrants and refugees

Projektet

DigitAll4Migrants syftar till att hjälpa migranter att överbrygga den digitala klyftan och bidra till att tillgängliggöra redan befintliga onlineverktyg och digitala resurser som lokalbefolkningen i värdländerna använder använder rutinmässigt i sin vardag.

Mål

DIGITAL TRANSFORMATION

genom utveckling av digitala, tillgängliga verktyg för att öka inkluderingen av migranter och främja deras självständighet.

VÄGAR TILL KOMPETENSHÖJNING

som förbättrar tillgängligheten och ökar kontaktytan  med vuxna migranter och flyktingar och som även kan bidra till att höja effekten i arbetet som utförs av yrkesverksamma som arbetar med migranter och flyktingar.

UNDERLÄTTA

de offentliga förvaltningarnas ansträngningar på EU-, nationell och lokal nivå för att lyckas med integrationen av migranter och ta itu med den digitala klyftan.

UNDERLÄTTA KOMMUNIKATIONEN

med migranter och ge dem tillgång till tjänster som utbildning, hälsovård och andra välfärdstjänster.

RESULTAT

  • 1 Metod och riktlinjer
  • Verktyg för kunskapsöverföring för att möta de specifika digitala behov som har upptäckts
  • Open Educational Resource: E-plattform anpassad och tillgänglig för migranter, flyktingar och yrkesverksamma som använder den
0 K+
migranter och flyktingar
0 +
organisationer som använder projektresultaten

Om projektet

Projektet "DigitAll 4 Migrants" syftar till att adressera de olika förutsättningar att använda digitala verktyg och resurser som migranter och flyktingar som bor i europeiska länder möter. Covid-19-pandemin har belyst vikten av såväl tillgång till digital som färdigheter att använda den eftersom det har blivit nödvändigt för att sköta sin ekonomisk aktivitet och för sociala interaktioner.

Men alla har inte lika tillgång till internet eller förmågan att navigera i den digitala världen, vilket leder till en digital klyfta.

”DigitAll 4 Migrants” försöker överbrygga denna klyfta genom att förse migranter med nödvändiga digitala verktyg och utbildningsvägar. Projektet syftar till att förbättra deras digitala färdigheter och kompetenser, göra det möjligt för dem att återfå sin autonomi och att aktivt delta i medborgerliga och sociala aktiviteter. Projektet planerar att skapa en öppen utbildningsresurs som är speciellt anpassad till de digitala behoven hos migranter och flyktingar. Denna resurs kommer att hjälpa dem att engagera sig i samhället och underlätta deras inkludering i värdländerna genom att möjliggöra tillgång till digitala plattformar för att utöva sina rättigheter och uppfylla sina medborgerliga skyldigheter.

Projektets övergripande mål är att främja jämlikhet, eliminera diskriminering och demokratisera tillgången till digitala verktyg för alla individer, särskilt de som löper en högre risk för social utestängning.

Genom att ge migranter digital kompetens syftar projektet till att förbättra deras möjligheter och främja ett mer inkluderande samhälle.

Involverade organisationer

Samordnare

Kista Folkhögskola

Hemsida

https://kistafolkhogskola.se/

Kontaktperson

Åke Larsson: ake@kistafolkhogskola.se

Partner

Consorzio l’Arcolaio

Hemsida

https://consorziolarcolaio.it/

Kontaktperson

Federica Toscano

federica.toscano@arcacoop.com

Partner

Asociación Progestión

Hemsida

https://progestion.org/

Kontaktperson

Irene Hernández Gómez

europeanprojects@progestion.org